Herenkaarten
SSOVN
Het Bestuur
Voorzitter  Piet Peters 06-23196272
Secretaris Gerard Jansen 06-22853948
Penningmeester Peter vd Geer 06-41755422
Links
S.S.O.V.N. afd.herenkaarten